Holenderski urząd skarbowy przedłużył okres rozliczeń podatkowych o 2 tygodnie. Jeżeli twoje rozliczenie podatkowe za rok 2014 wpłynie do urzędu przed 15 kwietnia 2015 masz gwarancje ze twój zwrot z podatku zostanie wypłacony do końca czerwca.

Zawsze termin ten upływał z dniem 1 kwietnia, jednak w tym roku ze względu na przepełnienia serwerów urzędu skarbowego zadecydowano przedłużyć ten okres. Drugim terminem którego podatnicy (zameldowani w Holandii) zobowiązani rozliczyć się z podatku powinni się trzymać to 1 maj 2015. Jeżeli zostałeś wezwany do rozliczenia to Twoje rozliczenie podatkowe musi wpłynąć do urzędu przed 1 maja 2015. W porównaniu do ubiegłych lat, również ten termin został wydłużony o 1 miesiąc, zawsze termin ten kończył się z dniem 1 kwietnia. Ale co to znaczy dla Ciebie. Czy musisz się trzymać tych terminów i czy w ogóle musisz się rozliczać z podatku?

W Holandii nie ma obowiązku rozliczania się z podatku. Jednak jeżeli zostałeś wezwany do rozliczenia, czyli urząd skarbowy wysłał Ci wiadomości że musisz się rozliczyć, to nie możesz tego lekceważyć. Jeżeli nie rozliczysz się przed upływem terminu, urząd skarbowy nałoży na Ciebie kare za zwlokę które może wynieść ponad 200 euro. Poza tym urząd skarbowy sam rozliczy Cię z podatku na swoja korzyść czyli będziesz musiał zapłacić podatek. Drugim czynnikiem który zobowiązuje daną osobę do rozliczenia to fakt że dana osoba musi oddać podatek, czyli to że w ciągu roku Twój pracodawca za mało odciągną podatku i Ty musisz oddać ten podatek przy rozliczeniu rocznym. Tej sytuacji również nie można lekceważyć i trzeba koniecznie rozliczyć się z holenderskim urzędem skarbowym. Jeżeli nie zrobisz tego urząd również może na ciebie nałożyć kare i naliczyć karne odsetki od zaległego do zapłacenia podatku. Uwaga!! W roku 2015 termin rozliczenia z podatku dla osób zameldowanych w Holandii upływa z dniem 1 maja 2015, u osób nie zameldowanych na holenderskim adresie lub zameldowanych 1 raz na holenderskim adresie upływa z dniem 1 lipca 2015. Data 15 kwiecień tyczy się wszystkich, czyli wszyscy podatnicy zameldowani lub nie , wysyłając swoje rozliczenie z podatku przed tym terminem mają gwarancje ze ich podatek zostanie rozliczony do 1 lipca. Jeżeli ktoś rozliczy się po 15 kwietnia nie ma takiej gwarancji i może czekać dłużej na rozliczenie podatkowe. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy nie należy ci się zwrot z podatku lub twój zwrot z podatku jest bardzo niski? Oczywiście nie musisz się rozliczyć, jednak zalecamy rozliczyć podatek biorąc pod uwagę fakt ze pracując w Holandii gromadzisz prawa do świadczeń socjalnych np. do holenderskiej emerytury, renty itp. Rozliczając się z podatku „ zostawiasz ślad po sobie” ze tutaj legalnie pracowałeś co ułatwi w przyszłości ubieganie się o prawa do holenderskich świadczeń socjalnych.