Ponad 5 tysięcy firm w Holandii kieruje szerokim strumieniem pracowników na miejsca pracy w holenderskich firmach, sadach i ogrodach. W tym strumieniu znaczną część zajmują pracownicy z Polski, których liczba w sezonie prac rolniczych sięga nawet 200 tysięcy. Zachęceni wysokimi zarobkami jadą do Holandii, czasem za granicę po raz pierwszy. W Polsce agencje pracy zadbały aby wszystko wyglądało profesjonalnie i uczciwie, bo w Polsce agencje pośrednictwa pracy podlegają dość surowym wymaganiom, (Sprawdzić polską agencję można tu) natomiast rzadko agencje działające w Polsce mają podpisane umowy bezpośrednio z oferującymi pracę. W Holandii przyjezdnych pracowników przejmują lokalne oddziały albo całkiem inne agencje o których w umowach nie było wspomniane.

Bez pośrednictwa agencji pracy Holenderscy pracodawcy nie byli by w stanie przyjąć do pracy setek pracowników, zwłaszcza tych sezonowych. Ale rola agencji w przypadku pracowników spoza Holandii nie ogranicza się do pośrednictwa, chociaż opieka i zapewnienie mieszkania nie jest normą.

Agencje pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od pracownika za pośrednictwo i wyszukiwanie ofert pracy, utrzymują się głównie z kontraktu zawartego z pracodawcą. Koszty jakie będzie ponosił pracownik z tytułu zakwaterowania, dojazdu do pracy powinny być wyszczególnione w umowie o pracę. W Holandii pracownik również nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z pracą o których nie wspomniano w umowie. Dochodzą do nas sygnały o nieprawidłowościach w wielu Holenderskich firmach takich jak nakładanie kar finansowych na pracowników, braku miejsc zakwaterowania lub ogromnych kosztach mieszkania, kłopotach z transportem do pracy i brakiem pracy.

 Liczne głosy rozczarowanych i zawiedzionych praca w Holandii przygłuszyły głosy tych którym się udało, bo w Holandii za tę samą pracę co w Polsce, zarobić można i to dobrze. Dlatego zobaczcie koniecznie listę na końcu artykułu, co sprawdzić przed wyjazdem do pracy w Holandii.

Praca w Holandii. Od czego zaczac?

Znalezienie pracy sezonowej w rolnictwie czy przetwórstwie z pominięciem agencji jest bardzo trudne. Legalną pracę w Holandii może podjąć osoba posiadająca numer BSN – Sofi Numer, odpowiednik polskiego numeru NIP i PESEL. Certyfikowane agencje pracy mogą uzyskać numery SOFI dla swoich pracowników. W innym przypadku należy zgłosić się do holenderskiego urzędu skarbowego - ( www.belastingdienst.nl). Numer BSN który od niedawna zastępuje SOFI można też uzyskać w urzędzie gminy (GBA) automatycznie przy zgłaszaniu miejsca zameldowania co jest konieczne przy pobycie przekraczającym cztery miesiące. Numer BSN – Sofi jest nie tylko do celów podatkowych, jest numerem uniwersalnym służącym do kontaktów z różnymi holenderskimi urzędami.

Kto znajdzie pracę w Holandii?

Holenderscy przedsiębiorcy potrzebują pracowników produkcyjnych. Brakuje też fachowców wykwalifikowanych: spawaczy, monterów i elektryków których praca jest wysoko ceniona. W sezonie prac rolniczych duże zapotrzebowanie na pracowników do agencji pracy zgłaszają sadownicy i plantatorzy, sporo pracy w tym czasie znajdzie się w magazynach produktów spożywczych.

Holenderski mile widziany, ale nie wymagany.

Większość Holendrów bardzo dobrze mówi po angielsku i to wystarczy żeby swobodnie pracować w Holandii. Kto myśli o zamieszkaniu w Holandii na dłużej i lepszej pracy powinien nauczyć się holenderskiego. Brak znajomości tego języka uniemożliwi awans na lepsze stanowiska pracy. Trzeba pamiętać że w Holandii osiedliło się i pracuje wielu imigrantów z Afryki i Azji którzy znają tylko swój język ojczysty ale potrafią też porozumiewać się po holendersku.

Coraz częściej agencje pracy wysyłają swoich pracowników na kurs holenderskiego,warto o tym pamiętać zanim wybierzesz agencje pracy.

Wynagrodzenie za pracę.

W Holandii obowiązują ustawowe minimalne stawki za tydzień pracy, co ciekawe nawet pracujący na akord nie mogą zarobić mniej niż wynosi minimum przewidziane ustawą. Minimalne wynagrodzenie wzrasta wraz z wiekiem a nie stażem zatrudnionego. Stawka minimalna dla pracownika 20 letniego to 202 Euro za tydzień pracy ale 23 latek zarobi już 328 Euro (stan na styczeń 2011). Z tego powodu do prostych prac preferowani są młodsi pracownicy. Od podanych stawek pracodawca odliczy podatek i składki na ubezpieczenia.

Pracując w Holandii, warto założyć konto w banku holenderskim. Na konto holenderskie dostaniesz szybciej przelew swojego wynagrodzenia. Również wszelkie dodatki lub świadczenia socjalne zostaną bezproblemowo przelane na twoje konto holenderskie. Do założenia konta w Holandii będziesz potrzebował adres korespondencyjny w Holandii, dowód osobisty i BSN numer. Najlepiej zgłosić się do banku ING, który dobrze obsługuje polskich klientów.

Poszkodowani przez pracodawców w Holandii.

W przypadku kiedy staniesz się ofiarą agencji pracy nie przestrzegającej prawa pracy, zgłoś nadużycie w  stowarzyszeniu SNCU zajmującym się przyjmowaniem i rozwiązywaniem problemów z pracodawcą. Twoja praca w Holandii nie powinna być pracą niewolniczą.

Co powinieneś wiedzieć zanim podejmiesz prace w Holandii?

Wybierając agencje pracy, koniecznie zwróć uwagę na:

  • Certyfikat ABU lub NBBU – czy dana agencja posiada ten certyfikat? Agencje zrzeszone w ABU lub NBBU przestrzegają ściśle praw pracownika i dbają o to aby spełniać wszelkie wymogi regulaminu pracy.
  • Umowa o prace powinna być w języku polskim, tylko wtedy będziesz w stanie zrozumieć na jakich warunkach zastaniesz zatrudniony. Na umowie musi być podane: zakres godzin pracy w tygodniu, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, ilość gwarantowanych godzin pracy w tygodniu, rodzaj pracy która będziesz wykonywał i czy będziesz pracował w jednej firmie lub czy możesz być oddelegowany do innych firm.
  • Pracodawca powinien poinformować ciebie o bezpieczeństwie pracy na danym stanowisku, powinien przekazać ci środki ochronne takiej jak: obuwie ochronne lub inne środki ochrony osobistej
  • Ile godzin dziennie i tygodniowo będziesz pracował, pracodawca nie może wymagać od ciebie pracy dłuższej niż 12 godzin dziennie lub więcej niż 60 godzin tygodniowo
  • Kto pokryje koszty przejazdu, czy ty będziesz nimi obciążony, czy dana agencja pokrywa koszty dojazdu do pracy?
  • Istotny jest również moment wypłaty wynagrodzenia, agencje pracy tymczasowej wypłacają przeważnie co tydzień, po przepracowanym tygodniu, wypłata następuje we wtorek lub środę następnego tygodnia.
  • Ubezpieczenie na koszty leczenia. W Holandii każda osoba pracująca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się czy dana agencja, prowadzi ubezpieczenia grupowe, jeśli nie - musisz sam zadbać o swoje ubezpieczenie. Koszty ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą od 70 euro/miesięcznie, jeżeli agencja pracy ubezpiecza grupowo, koszty te będą odciągnięte od Twojej pensji.
  • Chorobowe. Podpisując umowę o prace dowiedz się jak w danej agencji jest uregulowane chorobowe, w prawie holenderskim, każdy kto zachoruje ma prawo do wypłaty chorobowego, przez agencje pracy pierwsze 2 dni choroby nie są płacone, dopiero od 3 dnia choroby agencja powinna wypłacać chorobowe.
  • Wynagrodzenie. Ile będziesz zarabiał. Pamiętaj o tym ze w Holandii są wymogi co do minimalnego wynagrodzenia. Stawki minimalne na dzień 1 lipca 2012 roku wynoszą przy pełnym zakresie godzin, dla osób powyżej 23 roku życia: miesięcznie 1456,20 euro brutto, tygodniowo 336,05 euro brutto, dziennie 67,21 euro brutto, za godzinę 8,84 euro brutto. Pełny zakres pracy w Holandii to 38 godzin.
  • Zakwaterowanie. Czy agencja pracy gwarantuje zakwaterowanie i za jaka cenę. Pamiętaj ze zakwaterowanie musi spełniać wymogi BHP, agencja nie ma prawa umieszczać swoich pracowników w starych i zaniedbanych lokalach, również ilość osób na dane lokum nie może być duża. Cena za wynajem lokum musi być adekwatna do warunków mieszkalnych.