Jeżeli przepracowałeś w Holandii co najmniej 26 tygodnie i straciłeś prace, możesz ubiegać się o holenderski zasiłek dla bezrobotnych. Warunkiem jest to, że sam nie zrezygnowałeś z pracy i również to że nie zostałeś zwolniony dyscyplinarnie. Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii wynosi 75 % ostatnio zarobionej pensji (przez pierwsze miesiące, a potem 70%) i jest wypłacany co cztery tygodnie. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii składa się w oddziale UWV – w tutejszym urzędzie pracy. Osoby zameldowane w Holandii mogą złożyć wniosek przez internet, za pomocą swojego kodu elektronicznego DigiD. Uwaga, osoby niezameldowane pod adresem holenderskim mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w momencie, kiedy posiadają stały adres w Holandii pod którym będą przebywać, podczas pobierania zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii można pobierać od 3 miesięcy do 38 miesięcy, zależnie od tego ile lat przepracowało się w Holandii. Jedak od roku 2013 rząd holenderski planuje oszczędności i z tego względu maksymalny okres pobierania zasiłku może być skrócony do 1,5 roku.

Będąc na zasiłku dla bezrobotnych w Holandii masz pewne zobowiązania, których musisz przestrzegać. Najważniejsze z nich to:

  • aktywnośc zawodowa, to znaczy ze aktywnie poszukujesz pracy i swoje starania o prace przedstawiasz raz w miesiącu w urzędzie pracy
  • wszelkie zmiany tzn. ponowne podjecie pracy, choroba, wyjazd na urlop zgłaszasz od razu do urzędu pracy
  • uczestniczysz w spotkaniach, które urząd pracy regularnie organizuje

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, można legalnie przenieść do jednego z krajów Unii Europejskiej. To znaczy, ze jeżeli po straceniu pracy, chcesz wyjechać np. do Polski, możesz w Polsce pobierać zasiłek. Przenosząc zasiłek, podlegasz wtedy pod polski urząd pracy, który całkowicie przejmuje twoja sprawę. Z tej możliwości możesz skorzystać w momencie, kiedy nie w Holandii tylko w Polsce dalej będziesz poszukiwał pracy.

Napisz do nas, jeżeli masz w dalszym ciągu pytania jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii.