Firma w Holanii - Zelfstandige Zonder Personeel

W przeciwieństwie do przyzwyczajeń panujących w Polskich przedsiębiorstwach, w których góruje przekonanie, że im więcej kosztów tym lepiej, w ZZP wszystkie koszty a na pewno te nie zbyt potrzebne przyczyniają się do tego ze to sam przedsiębiorca ZZP staje się uboższy. Jednak bez kosztów się nie obędzie, w zależności od rodzaju działalności są one różne, pomyślmy o kosztach zakupu narzędzi przez stolarza lub koszty zakupu auta służbowego przez doradcę finansowego, który co dziennie dojeżdża do klienta. Koszty mogą być różnorodne, a poniżej zebrałam listę kosztów o które często pytacie a które nie zawsze lub tylko częściowo można odliczać. Przeczytaj uważnie poniższa listę kosztów i dowiedz się czy Ty tez możesz je odliczyć w swojej działalności ZZP.

 Co to jest ZZP?
Skrót ZZP pochodzi z języka holenderskiego i oznacza Zelfstandige Zonder Personeel, dokładnie tłumacząc na język polski oznacza to: samodzielny bez personelu czyli firma jednoosobowa nie zatrudniająca personelu. Nie ma różnicy tutaj miedzy Freelancerem (wolny strzelec) a Zzp, w obydwu przypadkach pracujesz dla siebie i wykonujesz zlecenia od różnych zleceniodawców. Pracujesz jako samodzielny przedsiębiorca a nie pracownik zatrudniony na etacie.

1. Telefon i internet

Domowego telefonu i Internetu nie można odliczać. Każde gospodarstwo domowe ponosi koszty za telefon i Internet, dlatego dla przedsiębiorcy koszty te tez nie są kosztami firmowymi. Ale, jeżeli korzystasz z telefonu domowego lub Internetu w celach służbowych to koszty rozmów telefonicznych i czas korzystania z Internetu możesz odliczyć. Jednak druga linia telefoniczna lub osobne podleczenie internetowe przeznaczone na cele służbowe można odliczyć. Koszty abonamentu służbowego na telefon komórkowy tez można odliczyć.

2. Komputer, laptop czy iPad

Koszty zakupu komputera, laptopa czy IPada można w całości odliczyć kiedy są one niezbędne do wykonywania dzielności. Jeżeli nie są one niezbędne a używasz sprzętów tych i w celach prywatnych i służbowych to tylko służbowa część (minimalnie 10%) można wrzucić w koszty i odliczyć.

3. Jedzenie, picie, używki, koszty reprezentacyjne, szkolenia lub koszty dojazdu na szkolenia

Koszty obiadów czy kolacji służbowych można odliczać. Również konsumpcje w podroży służbowej lub przy nadgodzinach można wrzucić w koszty. Jednak lunch spożywany podczas normalnych godzin pracy nie zalicza się do kosztów służbowych. Używki i alkohole zakupione np. na konferencje lub spotkanie służbowe można odliczyć, koszty reprezentacyjne to np. koszty poniesione na kawę, herbatę, poczęstunek lub drobne prezenty dla klientów są również kosztami firmowymi i można je odliczyć. Uwaga! Tylko 80% powyżej wymienionych kosztów nadaje się do odliczenia, lub przy większych kosztach w większych przedsiębiorstwach powyżej kwoty 4500 euro.

4. Koszty poniesione na nauke

Koszty poniesione na studia lub szkolenia związane ściśle z prowadzona działalności można odliczać. Natomiast koszty poniesione na hobby lub rozwój osobisty sa traktowane jako koszty prywatne których nie można już odliczać.

5. Książki

Literatura fachowa, czyli książki/czasopisma fachowe można wrzucać w koszty i odliczać, natomiast książki ogólne i zwykle czasopisma są ściśle kosztami prywatnymi.

6. Ubrania, fryzjer, kosmetyczka itp

Kosztów poniesionych na ubrania, fryzjera czy kosmetyczkę nie możemy traktować jako kosztów firmowych. Chyba ze chodzi o ubranie lub buty robocze, które w 100% możemy odliczyć.

7. Mandaty

Mandatów za przekroczenia drogowe lub inne kary nałożone przez organy państwowe w Holandii lub za granica nie możemy odliczać.

8. Przybory biurowe

Przybory biurowe i innego rodzaju przybory potrzebne do wykonywania dzielności sa kosztami firmowymi, które całkowicie możemy wrzucić w koszty firmy.

9. Koszty noclegu poza miejscem zamieszkania

Jeżeli ponosisz wydatki na hotel lub hostel podczas podroży służbowej możesz je całkowicie wrzucić w koszty. Innego rodzaju noclegi np. Airbnb również można odliczać.

10. Samochód

W małych działalnościach typu ZZP najczęściej nie opłaca się kosztów zakupu i kosztów eksploatacji auta wrzucać w koszty firmy, chyba ze chodzi o dzielności np. kurierskie lub taksówkarskie. Opłacalne jest odpisywanie służbowych kilometrów gdzie za każdy kilometr odpisuje się 19 centów.

11. Koszty utrzymania biura/warsztatu przy domu

Kosztów utrzymania warsztatu lub biura w domu nie można odliczać chyba ze chodzi o lokal lub warsztat, który ma odrębne wejście i toaletę. Radze zasięgnąć porady w tej kwestii, ponieważ zasady odliczania tych kosztów są całkiem skomplikowane.

12. Koszy poniesione przed rozpoczęciem działalności

Np. Koszty poniesione na badanie rynku lub zakup narzędzi lub wyposażenia przed otworzeniem działalności są całkowicie do odliczenia nawet do 5 lat wstecz przed założeniem firmy. Również Vat całkowicie można odliczyć