Rozliczenie podatku w Holandii

Formularz rozliczenia podatku w Holandii. Aktualizowano 22.10.2023

Zakończone 0%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

Zaczynamy!

 

Wypełnij pola formularza. Nasz system umożliwia zapamiętanie wypełnionych już pól i powrót  w odpowiednim momencie. Pamiętaj, że dokładne podanie informacji umożliwi nam szybciej zająć się Twoją sprawą.

 

Dokumenty, które mogą być potrzebne pobierzesz z naszej strony.

Który rok chcesz rozliczyć?
Imiona i Nazwisko.
BSN (SOFI numer).
Data urodzenia

Adres zameldowania i dane do kontaktu.

Ulica z numerem domu/mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres email. *
Numer telefonu
Wstecz Następne Zapisz postęp
Zakończone 16%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

Dochody osiągnięte w rozliczanym roku.

 

Dochód holenderski znajdziesz pod rubryka „loon” na swoim holenderskim PIT.

Dochód holenderski
Dochód osiągnięty poza Holandią
Inny dochód (inny niż pensja)
Załącz swój HOLENDERSKI PIT (JAROGRAF) lub jeśli nie posiadasz załącz swój ostatni SALARIS. Możesz załączyc kilka plików w formatach jpg, jpeg, png, pdf, doc. Dozwolona liczba plików to 8
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Okres pracy w Holandii.
Czy konto osobiste było podane do urzędu skarbowego?czy konto było już podane do us
Tak
Nie
Numer konta.
Czy byleś zameldowany w rozliczanym roku na holenderskim adresie?
Tak
Nie

Jeśli w poprzednim punkcie zaznaczono TAK.

Proszę podać okres zameldowania w rozliczanym roku.

Jeśli zameldowanie jest ciągłe od kilku lat, proszę podać dzień zameldowania i dzień dzisiejszy jako okres trwania okresu zameldowania.

Zameldowanie od, zameldowanie do

UWAGA!

Jeżeli nie jesteś zameldowany na adresie w Holandii a chcesz skorzystać z holenderskich ulg podatkowych musisz spełniać powyższe warunki:
- Twój całościowy dochód w danym roku musi w 90% pochodzić z Holandii
- Rozliczysz się na 0 w polskim urzędzie skarbowym (służy do tego PIT numer 36 z załącznikiem ZG)

- Po rozliczeniu w polskim urzędzie skarbowym uzyskasz zaświadczenie o (zerowych) dochodach

Wstecz Następne Zapisz postęp
Zakończone 33%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

Partner/partnerka

 

1) Jeśli twój parter pracował w Holandii i chcesz rozliczyć się wspólnie z nim załącz jego/jej holenderski pit (jarograf/ostatni salaris).

2) Jeśli rozliczasz się sam ale jesteś w związku partnerskim uzupełnij tylko wszystkie pola dotyczące partnera.

Imiona i Nazwisko
BSN partnera
Data urodzenia partnera

Adres zameldowania partnera.

Ulica, numer domu, mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Data ślubu
Data wspólnego zameldowania

Dochody osiągnięte przez partnera w rozliczanym roku.

Dochód holenderski
Dochód osiągnięty poza Holandią
Inny dochód (inny niż pensja)
Załącz holenderski PIT partnera (JAROGRAF). Możesz załączyc kilka plików w formatach jpg, jpeg, png, pdf, doc. Dozwolona liczba plików to 8
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Okres pracy W Holandii partnera

Pytanie o konto bankowe partnera.

Czy osobiste konto partnera było już podane do urzędu skarbowego?
Tak
Nie
Numer konta IBAN
Czy partner był zameldowany w rozliczanym roku na holenderskim adresie?
Tak
Nie

Jeśli w poprzednim punkcie zaznaczono TAK.

Proszę podać okres zameldowania w rozliczanym roku.

Jeśli zameldowanie jest ciągłe od kilku lat, proszę podać dzień zameldowania i dzień dzisiejszy jako okres trwania okresu zameldowania.

Zameldowanie od, do
Wstecz Następne Zapisz postęp
Zakończone 50%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

Dzieci

 

Wypełnij jeśli chcesz uwzględnić dzieci w rozliczeniu.

Imiona i Nazwisko (pierwsze dziecko).
Sofii numer
Data urodzenia
Ulica, numer domu, mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Imiona i Nazwisko (drugie dziecko)
Sofii numer
Data urodzenia
Ulica, numer domu, mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Czy dzieci były co najmniej przez 6 miesięcy w rozliczanym roku zameldowane na tym samym adresie co Ty?
Tak
Nie
Wstecz Następne Zapisz postęp
Zakończone 66%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

Już prawie koniec!

Wybierz opcję rozliczenia!*
Roczne rozliczenie podatku (z zameldowaniem w Holandii) - 65€
Roczne rozliczenie podatku (bez zameldowania w Holandii) - 70€
Roczne rozliczenie podatku (część roku zameldowanie w Holandii) - 80€
Rozłąkowe z partnerem fiskalnym/małżonkiem - 75€
Wspólne rozliczenie podatku - partnerzy (z zameldowaniem w Holandii) - 120€
Wspólne rozliczenie podatku - partnerzy (bez zameldowania w Holandii) - 130€
Wspólne rozliczenie podatku (część roku zameldowanie w Holandii) - 155€
Zaznacz dodatkowe opcje
Rozliczenie hipoteki - do ceny rozliczenia dochodzi dodatek w wysokości - 55€ (cena rozliczenia hipoteki w pierwszym roku jest uzgadniana indywidualnie)
Rozliczenie z ulgi na dzieci - do ceny rozliczenia dochodzi dodatek w wysokości (w tabeli podsumowania zaznacz ile rozliczeń za dzieci) - 45€
Wniosek o dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag) - 65€
Wstecz Następne Zapisz postęp
Zakończone 83%
1 Strona 1 2 Strona 2 3 Strona 3 4 Strona 4 5 Strona 5 6 Strona 6

To już ostatni etap naszego formularza.

 

Prosimy Cię o udzielenie nam pełnomocnictwa.

Dzięki temu możemy zająć się sprawą w Twoim imieniu, a Ty masz pewność, że powierzasz te informacje legalnie działającej firmie.

VOLMACHT (pełnomocnictwo)

 

De ondergetekende. Verklaar dat de firma:

Ja niżej podpisany/podpisana. Oświadczam, że firma:

 

EM Cierniak Consultant

Godfried Bomansstraat 28

4003 DV Tiel

KvK 30267681

Udzielam pełnomocnictwa

 

Is bevoegd om mij voor de Nederlandse Belastingdienst te vertegenwoordigen:

Jest upoważniona do reprezentowania mnie przed holenderskim urzędem skarbowym.

 

- de Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in te vullen, toeslagen aan te vragen, te tekenen en naar Belastingdienst te sturen

- wypełnienia i podpisania, wysłania, rozliczenia podatku dochodowego, wniosku o dodatki socjalne

 

- tekenen in mijn naam van alle formulieren, bezwaarschriften ed.

- podpisywania w moim imieniu formularzy,odwołań.

 

- telefonisch in mijn zaken contact opnemen met Belastingdienst.

- telefonicznego kontaktowania się z urzędem skarbowym.

 

 

Tevens verklaart ondergetekende dat hij zelf aansprakelijk is voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. EM Cierniak Consultant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het werken met onjuiste gegevens.

Jednocześnie, ja niżej podpisany oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za poprawność przedłożonych danych.

EM Cierniak Consultant nie ponosi odpowiedzialności, za skutki pracy z niepoprawnymi danymi.

Zgoda na przetwarzanie danych. *

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi dla Ciebie. Bez Twojej zgody realizacja usługi nie będzie możliwa. Więcej o tym jak przetwarzamy dane dowiesz się w "polityce prywatności". Masz prawo do żądania usunięcia danych z naszej bazy.

Szczegóły: obowiązek informacyjny

Data wysłania *
Handtekening volmachtgever (podpis osoba dająca upoważnienie) *
Handtekening partner (volmachtgever)(partner dający upoważnienie)

Po wysłaniu zgłoszenia, proszę dokonać przelewu za usługę rozliczenia z podatku na numer konta:

W tytule przelewu proszę podać swój numer Sofi!


EM Cierniak (odbiorca)

Tiel, Holandia (miejscowość i kraj)

NL40INGB0749417226 (numer konta Iban)

INGBNL2A (kod swift/bic)  


 

Podsumowanie
Łącznie
0.00
Wstecz Następne Zapisz postęp