Garść praktycznych informacji dla Polaków pracujących w Holandii.

Piszemy nie tylko o podatkach w Holandii.

Belastingdienst nie wypłaca dodatków socjalnych

Belastingdienst nie wypłaca dodatków socjalnych

Ta informacja została podana wczoraj w holenderskich wiadomościach. Dodatki socjalne, czyli dofinansowanie do ubezpieczenia (zorgtoeslag), dofinansowanie do mieszkania (huurtoeslag) oraz dofinansowanie na dzieci (kindgebondenbudget), zostały wstrzymane. Chodzi tutaj o rutynową kontrolę, którą Belastingdienst (urząd skarbowy) przeprowadza, wstrzymując płatności osobom, którym prawdopodobnie te dodatki się nie należą.

Dopiero po skontrolowaniu sytuacji i pozytywnym rozpatrzeniu dofinansowania socjalne będą znowu wypłacane. Jeżeli również ty nie dostałeś dodatków za miesiąc czerwiec, może to świadczyć ze urząd skarbowy kontroluje twoja sytuacje. Możesz być poproszony o przedstawienie dowodów dających prawo do pobierania dodatków. Na dofinansowanie do ubezpieczenia (zorgtoeslag) dowodem jest twoja polisa ubezpieczeniowa jak również dowód opłacania składek (np. wydruki z konta). Dofinansowanie do czynszu (huurtoeslag), dowodem świadczącym o prawie do pobierania tego dodatku jest np. umowa na wynajem mieszkania. Dofinansowanie na dzieci (kindgebondenbudget) należy się osoba, które pobierają zasiłek rodzinny w Holandii (kinderbijslag). Czyli możesz być poproszony o przedstawienie decyzji o przyznaniu rodzinnego.

Wstrzymanie dodatków socjalnych jest na pewno uciążliwe dla ludzi, którym dodatki się nalezą i którzy dzięki dodatkom socjalnym uzupełniają swój budżet domowy. Kontrola urzędu skarbowego jest spowodowana wcześniejsza afera o wyłudzaniu dodatków socjalnych. Pisaliśmy o tym wcześniej, zobacz artykuł Bułgarzy ukradli dodatki socjalne. Problem dofinansowań socjalnych tyczy się również osób nie zameldowanych pod holenderskim adresem i którzy po raz pierwszy składają wniosek o dodatki. Przykładem jest dodatek do ubezpieczenia, który nie zostanie przyznany dopóki dana osoba nie przedstawi dowodów na to ze jest w Holandii ubezpieczona. Jeżeli masz zamiar składać wniosek o dodatek do ubezpieczenia, zadbaj wpierw o dowody na to, ze posiadasz ubezpieczenie. Dowodami na to są:
  • kopia polisy ubezpieczeniowej
  • pismo z ubezpieczalni podające okresy ubezpieczenia
  • wydruki z konta, na których są potrącane składki
  • solarisy, jeżeli jesteś ubezpieczony grupowo, to pracodawca odciąga składki od wypłaty

Jeżeli masz problem z uzyskaniem dodatków socjalnych lub twoje dodatki zostały wstrzymane skontaktuj się z nami. Pomożemy ci złożyć wniosek, załączając wszystkie dowody, świadczące o tym, ze masz prawo pobierać dodatki. Jeśli twoje dofinansowania zostały wstrzymane pomożemy cie się odwołać od decyzji i udowodnimy, ze prawnie pobierałeś dodatki.